Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie profilaktyki

Konsultacje społeczne w sprawie profilaktyki

Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2012 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 5 stycznia 2012 roku od dnia 9 stycznia 2012 roku do dnia 23 stycznia 2012 przeprowadzone zostaną konsultacje projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy Domowej na 2012 rok.  Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego, po uprzednim zapoznaniu się z projektem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy Domowej na 2012 rok oraz wyrażenie swojej opinii. Wypełnione formularze można składać od dnia 23 stycznia 2012 roku do dnia 19 listopada 2011 do godziny 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5. Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy Domowej na 2012 rok oraz wzór formularza konsultacji zamieszczony  TUTAJ
Profilaktyka w szkołach

Profilaktyka w szkołach

Zakończyły się kolejne spotkania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Uzależnień z młodzieżą uczącą się w klasach pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku. Tematyka spotkań dotyczyła profilaktyki uzależnień ze specjalnym naciskiem na zjawisko dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych oraz zachowań, które mogą uzależniać, takich jak hazard czy zakupy. Ideą zajęć jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na te zjawiska oraz przybliżenie im konsekwencji uzależnienia czy też eksperymentowania z środkami psychoaktywnymi. Młodzież bardzo często uważa, że nikt nie ma prawa ingerować w ich życie, zakazywać im wielu rzeczy lub narzucać pewne zachowania. Istotne jednakże jest, aby posiadali niezbędną i prawdziwą wiedzę dotyczącą środków uzależniających, znali konsekwencje zdrowotne i psychologiczne uzależnienia. Dzięki temu będą mogli jednocześnie samodzielnie ale i świadomie podejmować bardzo ważne decyzje, które mogą zaważyć na całym ich życiu. Kolejne zajęcia odbędą się w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska.informacja pochodzi ze strony www.radomsko.pl
Happening i forum na zakończenie Kampanii

Happening i forum na zakończenie Kampanii

Sukcesem zakończyła I Radomszczańska Kampania Przeciwdziałania Przemocy. Jej ostatnim elementem w piątkowe popołudnie 25 listopada był happening oraz Forum Środowisk Kobiecych. Głównym organizatorem była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.W centrum miasta członkowie  MKRPA, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wychowawcy i młodzież z Ośrodka Wspierania Rodziny, rozdawali mieszkańcom Radomska, ulotki tematyczne, poradniki osób pokrzywdzonych oraz przypinali białą wstążkę - symbol Międzynarodowego  Dnia Walki z Przemocą Wobec Kobie, który przypada na 25 listopada.Cel akcji to dostarczenie mieszkańcom miasta ulotek, książek  z adresami, numerami telefonów  instytucji pomagających ofiarom przemocy.  Natomiast Forum Środowisk Kobiecych, odbyło się w Miejskim Domu Kultury. Celem Forum była wymiana doświadczeń i dyskusja na temat praw kobiet. Spotkanie to było bodźcem do aktywniejszych działań na poziomie lokalnym. Gościem specjalnym Forum  była Urszula Nowakowska, szefowa Centrum Praw Kobiet. Zwróciła uwagę na problem przemocy domowej  oraz  przemocy wobec kobiet. - Problem przemocy domowej, rodzinnej jest ogromny. Różne dane mówią, że co trzecia kobieta w Polce doznaje przemocy: fizycznej, seksualnej ale również przemocy psychicznej czy ekonomicznej - podkreśla Urszula Nowakowska. - Do Centrum Praw Kobiet zgłasza się wiele kobiet. Pomagamy zarówno pod względem prawnym jak i psychologicznym - dodaje. Forum stało się doskonałą okazją  do wymiany doświadczeń kobiet, które w nim uczestniczyły.
Konferencja

Konferencja "Przerywamy milczenie"

Konferencja "Przerywamy milczenie" odbyła się 24 listopada w Miejskim Domu Kultury Konferencją  pod hasłem "Przerywamy milczenie" rozpoczęła się I Radomszczańska Kampania Przeciwdziałania Przemocy. W Miejskim Domu Kultury stawiło się ponad 70 osób, którym los człowieka dotkniętego przemocą   nie jest obojętny.Głównym inicjatorem działań  Kampanii, jest Zespół Przeciwdziałania Przemocy z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku.  W akcję włączyło się wiele miejskich instytucji oraz stowarzyszeń.- Co roku, 25 listopada, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet i jako miasto chcieliśmy się włączyć w obchody tego dnia. Ponadto Kampania ma uwrażliwić mieszkańców Radomska  na problem przemocy domowej. Chcemy aby nasza akcja była wydarzeniem cyklicznym -  wyjaśnia ideę Kampanii Elżbieta Chybalska z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Przemoc jest wszędzie, nie tylko w naszym mieście. Chcemy poprzez kampanię zwrócić na to uwagę gdyż o przemocy nie lubimy mówić i nie lubimy słuchać. A należy o tym mówić - tłumaczy pani Elżbieta.Głos w dyskusji zabrała Ewelina Bazyluk z Ogólnopolskiego Porozumienia Niebieska Linia Gościem Konferencji była Ewelina Bazyluk - konsultant  i interwent Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia z siedzibą w  Warszawie. O zjawisku występowaniu  przemocy w rodzinie  mówi: Przemocy w rodzinie jest znaczącym problemem społecznym. Odznacza swoje piętno na całym społeczeństwie, nie tylko na osobach, które dotyczy. Jest to trudna sprawa trudne zjawisko, z którym należy walczyć. W swoim wystąpieniu wyjaśniła także nowe zasady wypełniania "niebieskich kart". Rozporządzenie to nakłada obowiązek przygotowania i wypełnienia jeżeli zachodzi podejrzenie o wystąpieniu przemocy przez policję, placówki oświatowe, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych oraz służbę zdrowia.
Ulotki na happening gotowe

Ulotki na happening gotowe

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymała 5 tys. sztuk ulotek informacyjnych, które rozdane będą na happeningu w centrum Radomska w dniu 25 listopada, w ramach I Radomszczańskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy "Przerywamy Milczenie".  W ulotce znajdują się krótkie informacje o najczęstszych formach przemocy w rodzinie: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej. Zawarte są również numery telefonów kontaktowych do instytucji, które pomogą ofiarom przemocy.  Jednocześnie zapraszamy na happening - 25 listopada pd godz. 14.00 na plac 3 Maja. Rozdamy mieszkańcom ulotki oraz książkę - informator: "Zostałem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej?".
Inauguracja Kampanii Przeciwdziałania Przemocy

Inauguracja Kampanii Przeciwdziałania Przemocy "Przerywamy milczenie"

Konferencją prasową w Urzędzie Miasta, zainaugurowano I Radomszczańską Kampanię Przeciwdziałania Przemocy "Przerywamy milczenie". Głównym organizatorem wydarzenia jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Skąd pomysł na taką kampanię w Radomsku?  Co roku, 25 listopada, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Jako miasto Radomsko postanowiliśmy się włączyć w obchody tego dnia.  Przemoc jest wszędzie, nie tylko w naszym mieście. Chcemy poprzez kampanię zwrócić na to uwagę gdyż o przemocy nie lubimy mówić i nie lubimy słuchać. A należy o tym mówić.Główne obchody zaplanowano na 24 listopada. W Miejskim Domu Kultury o godz. 12.00 rozpocznie się  Konferencja "Przerywamy milczenie". Konferencja skierowana jest do pedagogów, psychologów szkolnych,   pedagogów, psychologów szkolnych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dyrektorów i wychowawców przedszkoli, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorów sądowych, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Miasta Radomska.
Zobacz dokładny program Kampani Przeciwdziałania Przemocy

Zobacz dokładny program Kampani Przeciwdziałania Przemocy

Zapraszamy do zapoznania się z programem I Radomszczańskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy, która zaplanowana jest na 24 i 25 listopada.   Program I RADOMSZCZAŃSKIEJ KAMPANII PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY    
Zajęcia profilaktyczne w szkołach

Zajęcia profilaktyczne w szkołach

3 listopada  zakończył się cykl spotkań Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Uzależnień Damiana Noremberga, z młodzieżą uczącą się w klasach pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku. Tematyka spotkań dotyczyła profilaktyki uzależnień ze specjalnym naciskiem na zjawisko dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych oraz zachowań, które mogą uzależniać, takich jak hazard czy zakupy.Ideą zajęć jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na te zjawiska oraz przybliżenie im konsekwencji uzależnienia czy też eksperymentowania z środkami psychoaktywnymi. Młodzież bardzo często uważa, że nikt nie ma prawa ingerować w ich życie, zakazywać im wielu rzeczy lub narzucać pewne zachowania. Istotne jednakże jest, aby posiadali niezbędną i prawdziwą wiedzę dotyczącą środków uzależniających, znali konsekwencje zdrowotne i psychologiczne uzależnienia. Dzięki temu będą mogli jednocześnie samodzielnie ale i świadomie podejmować bardzo ważne decyzje, które mogą zaważyć na całym ich życiu. Kolejne zajęcia odbędą się w listopadzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcącym. informacja pochodzi ze strony www.radomsko.pl
Startuje kampania

Startuje kampania "Przerywamy milczenie"

Na 25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Z tej okazji naszym mieście przeprowadzona zostanie I Radomszczańska Kampania Przeciwdziałania Przemocy  „Przerywamy milczenie”. Głównym organizatorem jest Miejska Komisja Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Radomsku. Kampania Przeciwdziałania Przemocy  „Przerywamy milczenie” ma na celu uwrażliwienie mieszkańców Radomska na problem przemocy i zachęcenie ich do podejmowania działań, reagowania w przypadkach występowania przemocy. - Chcemy uświadomić, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. Kampania to także wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, wzmacnianie solidarności kobiet - mówi Elżbieta Chybalska z Zespołu Przeciwdziałania Przemocy, przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Kampania jest planowana jako wydarzenie cykliczne - dodaje. W programie Kampanii przewidziano konferencję pod hasłem „Przerywamy milczenie", która odbędzie się w Miejskim Domu Kultury 24 listopada od godz. 12. Prelegentami będą: Ewelina Bazyluk - koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji  i  Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, nadkom. Krzysztof Michalski - Komendant  Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, Andrzej Barszcz – Dyrektor MOPS w Radomsku, Damian Noremberg – Pełnomocnik ds. Uzależnień, Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych.Natomiast 25 listopada o godz 14.00 organizatorzy przewidzieli happening w centrum Radomska. - Będziemy rozdawać ulotki. Mieszkańcy Radomska otrzymają ulotki informacyjne, symbolu kampanii - Białej Wstążki - opowiada Sławomir Kotlicki szef MKRPA. Natomiast o 17. w Miejskim Domu Kultury odbędzie się Forum Środowisk Kobiecych. Jego celem będzie wymiana doświadczeń i dyskusja na temat praw kobiet. Spotkanie to będzie stanowić bodziec do aktywniejszych działań na poziomie lokalnym - zaprasza Sławomir Kotlicki. Podczas Forum prezentowane będą  prace  wykonane w ramach zajęć plastycznych przez przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 5 oraz dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych: "Moja rodzina- nasze dzieci uczą się od nas".Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Został ustanowiony przez Pierwsze Forum Środowisk Kobiecych Ameryki Łacińskiej i Karaibów, które obradowało w stolicy Kolumbii – Bogocie w 1981 roku. W 1999 r. ONZ oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet.Partnerami  w  realizacji tego przedsięwzięcia w Radomsku są: Urząd Miasta, Ośrodek Wspierania  Rodziny, Komenda Powiatowa  Policji  w Radomsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Klub Abstynencki „Można Inaczej”, Miejski Dom Kultury.
Prowadzę jestem trzeźwy po raz trzeci

Prowadzę jestem trzeźwy po raz trzeci

Już po raz trzeci Miasto Radomsko wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Radomsku przyłącza się do organizacji ogólnopolskiej kampanii „Prowadzę – jestem trzeźwy”. W poniedziałek 31 października  Wydział Spraw Obywatelskich UMR przekazał radomszczańskiej policji 300 kampanijnych breloczków. Zostaną one wręczone wszystkim tym, którzy podczas kontroli na drodze poruszali się zgodnie z przepisami i byli trzeźwi.Warto podkreślić, że trzeźwość to program edukacyjny, którego celem jest promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia. Wyróżnia go pozytywny wydźwięk przekazywanych komunikatów, odwoływanie się do pozytywnych cech człowieka i akcentowanie zasady, że trzeźwość to sprawa naturalna, powszechna i modna. 
Ruszyła ogólnopolska edycja konkursu

Ruszyła ogólnopolska edycja konkursu "Miłość z podbitym okiem ... "

Ogłoszony przez Ośrodek Wspierania Rodziny, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz miasto Radomsko konkurs "Miłość  z podbitym okiem. Czy niebo znowu będzie niebieskie?" zyskał już wymiar ogólnopolski.   26 września, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęła pracę kapituła nowej edycji konkursu, w której skład weszli wybitni przedstawiciele nauki, mediów oraz organizacji i stowarzyszeń. Organizatorami konkursu są Minister Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Prezydent Miasta Radomska Anna Milczanowska. Konkurs zyskał nowe hasło przewodnie:  “Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie”. Jednym z celów konkursu   jest zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec przemocy domowej oraz przełamywanie tabu i stereotypów jej dotyczących, poprzez zaprezentowanie osobistych świadectw osób, które doświadczyły przemocy domowej i przedstawienie skutecznych sposobów i/lub metod wyjścia z tej przemocy. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich z terenu całej  Polski. Prace w w dowolnej formie literackiej lub dziennikarskiej (na przykład list, esej, opowiadanie, reportaż, felieton, wywiad) o objętości do 3 stron formatu A4 w wersji papierowej lub do 5 tysięcy znaków w wersji elektronicznej wraz z danymi adresowymi i podpisanym oświadczeniem o akceptacji regulaminu) należy nadsyłać do dnia 20 listopada 2011r. (liczy się data stempla pocztowego lub w przypadku pracy nadesłanej w formie elektronicznej – data wysłania maila) na adres:  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawaz dopiskiem na kopercie „Miłość z podbitym okiem?” lub na adres: konkursbprt@kprm.gov.pl z tematem maila „Miłość z podbitym okiem?” (dotyczy prac w formie elektronicznej). Ważne!Regulamin konkursu Oświadczenie do podpisu
Konkurs

Konkurs "Miłość z podbitym okiem. Czy niebo znowu będzie niebieskie" stanie się ogólnopolski

Zorganizowany przez MKRPA, Ośrodek Wspierania Rodziny i miasto Radomsko  konkurs "Miłość z podbitym okiem. Czy niebo znów będzie niebieskie?" doczeka się ogólnopolskiej edycji. Celem konkursu ma być uwrażliwienie ludzi na problemy agresji i przemocy w rodzinie, a także wskazanie kierunków zmian w tej kwestii oraz pokazywanie przykładów osób, którym udało się wygrać z przemocą w ich rodzinie. Organizatorami konkursu są Minister Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Prezydent Miasta Radomsko Anna Milczanowska. 26 września w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpocznie prace kapituła złożona z przedstawicieli nauki, mediów i stowarzyszeń walczących ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.W czerwcowej edycji konkursu wzięło udział 6 uczestników. Szerzej o tym pisaliśmy TUTAJ
Z naszej skrzynki pocztowej:

Z naszej skrzynki pocztowej: "Mamusiu nie bij tatusia"

Na naszą elektroniczną skrzynkę: profilaktykaradomsko@home.pl, dostaliśmy list zrozpaczonego mężczyzny, który  opowiedział swoją historię życia z kobietą uzależnioną od alkoholu i stosującą przemoc fizyczną i psychiczną. Poniżej prezentujemy jego treść.  Piszecie tylko o tych biednych kobietach, nad którymi znęcają się Ich faceci. I na pewno tak jest. Ale pytam - co z tymi facetami, nad którymi znęcają się ich kobiety?Nie dojrzałem do tego aby dodać swoje zdjęcie do mojego listu, ale proszę uwierzyć, że ja Daniel W. jestem ofiarą przemocy.Z moja kochana żona żyjemy w związku już ponad 20 lat. Mamy dwoje wspaniałych dzieci. Na początku w naszym małżeństwie układało się dobrze. Od ponad 10 lat moja zona zmieniła swoje oblicze. Ja po prostu jej nie poznaje. Stała się taka towarzyska ha, ha, ha... Jak też lubią i chwalą ją koledzy "od kieliszka". Jakie oni prowadza debaty. Gdy zaczyna świtać moja kochana żona wraca do domu. Powiecie "dobrze, że wróciła. Może i tak. Ale jeśli myślicie, że Wiesia kładzie się cichutko spać, to jesteście w wielkim błędzie. Wtedy dopiero "prowadzi badania" skali swego głosu i siły. Wrzeszczy na mnie np: że na nią nie czekałem tylko zasnąłem.Padają po moim adresem najróżniejsze epitety: "Ty nieudaczniku! Jesteś moja  życiową pomyłka! Jesteś kompletnym zerem, dziadem. Nawet w łóżku się nie wysilisz! Przez to tak często wychodzę z domu aby zapomnieć".  Należy nadmienić, że te informacje słyszą wszyscy sąsiedzi w bloku. O już ona się  o to postarała żebym nie był anonimowy. Gdy nie wytrzymuje i próbuje Wiesi wytłumaczyć, że nie jestem taki jak sądzi, to co ma pod ręka tym rzuca we mnie lub uderza mnie gdzie się jej uda trafić. Proszę mi wierzyć, że ta diablica na wtedy siłę chłopa.
Zachowaj Trzeźwy Umysł. Radomszczańscy uczniowie zwyciężają

Zachowaj Trzeźwy Umysł. Radomszczańscy uczniowie zwyciężają

11 przedstawicieli z Radomska znalazło się wśród laureatów konkursów w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Jednym z najważniejszych zadań kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to projekt realizowany w Polsce od 2002 r. W tym roku w ramach pierwszego etapu kampanii odbyło się 6 konkursów indywidualnych. Do biura kampanii napłynęło tysiące prac. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele naszego miasta:1. Julia Koćwin z PSP nr 4 (konkurs „Biegnijmy razem”)2. Marta Pluta z ZSG nr 2 (konkurs „Biegnijmy razem”)3. Norbert Brzeźniak z PSP nr 5 (konkurs „Biegnijmy razem”)4. Michał Sowiński z PG nr 4 (konkurs „O co biega?”)5. Maciej Halejak z PG nr 4 (konkurs „O co biega?”)6. Łukasz Nowicki z PG nr 2 (konkurs „O co biega?”)7. Małgorzata Wlaźlak z ZSG nr 2 (konkurs „Dorastamy – Rozumiemy – Pomagamy”)8. Norbert Pietrasik z PSP nr 6 (konkurs „Rosnę – Myślę – Dbam”)9. Klaudia Dobrowolska z ZSG nr 4 (konkurs „Rosnę – Myślę – Dbam”) 10. Marta Wiśniewska z PG nr 3 (konkurs „Dorastamy - Rozumiemy – Pomagamy”)11. Mikołaj Grabarczyk z SP nr 2 (konkurs „Rosnę - Myślę – Dbam”)za www.radomsko.pl
Miasto promuje profilaktykę

Miasto promuje profilaktykę

Już za tydzień, 9 września, w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 4 odbędzie się IX Spartakiada Amazonek Regionu Łódzkiego. W godzinach 15.00 -18.00 będzie można także skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych.Podczas sportowych zmagań, które rozpoczną się o godzinie 15.00, uczestniczy będą mogli skorzystać z prostych i bezpiecznych badań profilaktycznych oraz porad:- lekarza wewnętrznego -specjalisty medycyny pracy,- rehabilitanta,- konsultanta Centrum Leczenia Chorób Stawów i Kości PSToraz badań: wzroku, słuchu, cukru, ciśnienia, badań na zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu wśród osób palących.Będą z nami również wystawcy sprzętu medycznego.Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na badanie mammograficzne (przypominamy, że w badaniu mogą wziąć udział kobiety w wieku 50-69 lat, które w przeciągu dwóch lat nie korzystały z badań mammograficznych refundowanych przez NFZ).Zapisy pod nr tel. 42 254 64 10; 517 544 004.Pamiętajmy, że z rakiem można wygrać! Później trzeba żyć normalnie, tak, jak każdy inny człowiek. Takie motto przyświeca wielu osobom, które pokonały chorobę nowotworową. Jest też przesłaniem tegorocznej IX Spartakiady Amazonek Regionu Łódzkiego, której organizatorem są Miasto Radomsko oraz Radomszczański Klub Amazonek.za www.radomsko.pl
Happening zdrowotny

Happening zdrowotny

11 sierpnia w ramach happeningu przygotowanego przez szpital powiatowy, NZOZ MEDiFARM, Pracownię Mammografii Cyfrowej i Stowarzyszenie Amazonek, radomszczanie mieli okazję przekonać się o znaczeniu profilaktyki w życiu codziennym. Głównym organizatorem akcji był Urząd Miasta w Radomsku. Dla uczestników przygotowano  badania ciśnienia, poziomu cukru, a także była możliwość pobrania krwi. Oczywiście nie obyło się bez informacji o mammografii, cytologii i innych badaniach profilaktycznych Dodatkowo dla najmłodszych też przygotowano miejsce, które pozwalało na plastyczne spędzenie czasu. Dzieci bowiem tworzyły prace o tematyce zdrowotnej. Najlepsze z nich zostały nagrodzone upominkami. Happening odbył się w ramach drugiej edycji konkursu Zdrowa Gmina. Miasto Radomsko ma szansę wygrać 100 tysięcy złotych, które przeznaczy na badania profilaktyczne w 2012 roku. FOTOGALERIA 
Profilaktyka ratuje życie

Profilaktyka ratuje życie

Promowanie badań profilaktycznych to główny cel, planowanego na 11 sierpnia happeningu zdrowotnego na placu 3 Maja. Od godziny 14 będziemy zachęcać radomszczan do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych, które są dostępne w radomszczańskich zakładach opieki zdrowotnej.  W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych będziemy także zachęcać do wzięcia udziału w badaniach kolonoskopowych, które wykonywane są np. w Łodzi, ale są przede wszystkim badaniami darmowymi. Podczas imprezy będzie można dodatkowo m.in. bezpłatnie zmierzyć sobie ciśnienie krwi.  Happening organizowany jest we współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Radomsku, NZOZ MEDiFARM, Pracownią Mammografii Cyfrowej oraz Stowarzyszeniem Amazonek.  W piątek 12 sierpnia najmłodsi mieszkańcy miasta – przedszkolaki będą zachęcać swoich opiekunów – do tych samych badań. Na placu zabaw zlokalizowanym przy Publicznym Przedszkolu nr 10 odbędzie się konkurs plastyczny dla dzieci ph „Zdrowa rodzina”. Poprzez zabawę i kampanię społeczną wraz ze Stowarzyszeniem Amazonek chcemy zachęcać Państwa do badań profilaktycznych, które możemy wykonać poświęcając na ten cel kilka chwil naszego życia.  Działania te są organizowane w ramach konkursu Zdrowa Gmina, gdzie miasto ma szansę wygrać 100 000 zł, które przeznaczylibyśmy na działania profilaktyczne i badania w 2012 roku.źródło:UM Radomsko
Zapraszamy na plenerową świetlicę

Zapraszamy na plenerową świetlicę

W parku Świętojańskim działa od początku wakacji plenerowa świetlica Ośrodka Wspierania Rodziny. Nudzisz się w domu ? Facebook i Nasza-Klasa się już znudziła ? Wpadnij do nas!. Dla małych radomszczan, którzy spędzają wakacje w domu przygotowaliśmy szereg atrakcji. Czekaja na Was: malowanie kredkami,farbami,kredą, warcaby szachy, wygibajtus, zabawy z piłką,gry planszowe oraz niezliczona ilość gier i konkursów. Plenerowa świetlica jest czynna w każdy pogodny, wakacyjny dzień od 10 do 14. Plenerowa świetlica w obiektywie znajduje się TUTAJ
Wyniki Konkursu

Wyniki Konkursu "Miłość z podbitym okiem. Czy niebo będzie znowu niebieskie"

Kilka tygodni temu ogłosiliśmy  "Miłość z podbitym okiem. Czy niebo będzie niebieskie". Nadszedł czas jego rozstrzygnięcia. Na konkurs nadesłano 6 prac. Komisja konkursowa  na swoim posiedzeniu dokładnie zapoznała się  z treścią każdej pracy  i postanowiła nagrodzić wszystkie autorki. Przepraszamy za małe opóźnienie. Komisja Konkursowa po dokładnym zapoznaniu się z treścią złożonych prac konkursowych postanowiła przyznać I, II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia.W dniu 20 czerwca  godz. 12.00 zapraszamy Autorki prac konkursowych do Urzędu Miasta Radomsko sala 105 gdzie zostaną wręczone nagrody.
Konkurs zakończony

Konkurs zakończony

Zakończył się konkurs "Miłość z podbitym okiem. Czy niebo znów będzie niebieskie?". Komisja konkursowa ogłosi wyniki w dniu 15 czerwca. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie www.owr-radomsko.com oraz www.profilaktyka.radomsko.pl. Uroczyste wręczenie nagród - 20 czerwca o godz 12.00 w Urzędzie Miasta Radomska. Na konkurs wpłynęło 6 prac.