Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Radomsku

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Radomsku

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 24 lutego do 1 marca, "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Akcja została podjęta, by przypomnieć o cierpieniu ofiar i potrzebie ochrony ich interesów, konieczności niesienia im pomocy.Akcja ma charakter głownie edukacyjny, a jednym z jej podstawowych celów ma być poinformowanie  społeczeństwa  o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym  oraz istnieniu szerokiego kręgu  podmiotów mogących udzielić im pomocy.W Radomsku w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Tysiąclecia 3 dyżury pełnione w dniach 24 luty – 1 marca br., w godz. 8.00 - 15.00, i są bezpłatne, nie obejmują natomiast udzielania porad prawnych.W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

"Kapslowe" rozliczenie

Większość radomszczańskich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu spełniło prośbę Miasta i dołączyło do oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych roczne raporty fiskalne ze sprzedaży tych napojów za 2013 rok. Podjęte przez urząd działania, wynikające z regulacji zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, miały na celu zwrócenie uwagi na znaczenie rzetelności danych przekazywanych przez przedsiębiorców w tym zakresie. Były też konsekwencją negatywnej oceny jakiej dokonała Najwyższa Izba Kontroli, wytykając samorządom zaniechanie takiej weryfikacji oświadczeń. A zdaniem kontrolerów NIK, taka praktyka stwarza możliwości wystąpienia zjawisk korupcyjnych oraz nadużyć ze strony przedsiębiorców.Przypominamy, że opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią dochód budżetu gminy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mają służyć wyłącznie jako dodatkowe źródło finansowania zadań z zakresu profilaktyki oraz przeciwdziałania skutkom uzależnień od alkoholu i narkotyków, a wysokość tych wpływów znacząco determinuje faktyczne możliwości profilaktyki uzależnień.Warto też podkreślić, że jeżeli przedsiębiorca zwróci się o pomoc do Referatu Podatków, urzędnik udziela wszelkich wskazówek dotyczących prawidłowości wypełnienia wymaganego oświadczenia oraz sprawdza prawidłowość wyliczenia pod względem merytorycznym i formalnym.W Radomsku koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych posiada 134 przedsiębiorców, a dochody z tak zwanego kapslowego wyniosły w minionym roku 1.054.264,84 zł. Kwota ta została przeznaczone na zadania realizowane przez miasto w ramach zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania skutkom uzależnień od alkoholu i narkotyków.źródło UM Radomsko
Uchwalono Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Uchwalono Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Podczas obrad XLVIII sesji Rady Miasta Radomska, uchwalono Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.Program dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska: TUTAJ .
Powstał Punkt Poradnictwa Specjalistycznego

Powstał Punkt Poradnictwa Specjalistycznego

Od 7 stycznia działa w Radomsku nowy Punkt Poradnictwa Specjalistycznego. Znajduje się on przy ul. Narutowicza 59 (budynek MPK). W biurze będzie można między innymi skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego.Dokładny harmonogram pracy specjalistów: Psycholog: Poniedziałek: 10.00 – 17.00 Wtorek: 8.30 – 15.30 Pedagog: Wtorek: 8.30 – 15.30 Środa: 8.30 – 15.30 Prawnik: Czwartek: 8.30 – 15.30 Piątek: 8.30 – 15.30 Punkt Poradnictwa Specjalistycznego działa w ramach Projektu „Ja, mój dom, moja ulica, moje życie – Program Rewitalizacji Społecznej na terenie Miasta Radomsko" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego realizatorem jest MOPS Radomsko. 
Trwają konsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014

Trwają konsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014

Do 13 stycznia 2014 roku potrwają konsultacje w sprawie "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok”.Konsultacje polegają na zgłoszeniu uwag i opinii poprzez wypełnienie formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok”.Wypełnione formularze konsultacji projektu aktu prawa miejscowego można składać od dnia 27 grudnia 2013r. do dnia 13 stycznia 2014 r. do godz. 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5.Formularze i program dostępne TUTAJ .
Konferencja o przeciwdziałaniu przemocy wobec dziecka

Konferencja o przeciwdziałaniu przemocy wobec dziecka

Po raz drugi w Radomsku zorganizowana została Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 25 listopada na zaproszenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Miejskim Domu Kultury, spotkali się pedagodzy szkolni, kuratorzy, policjanci oraz pracownicy socjalni by uczestniczyć w konferencji w ramach II Kampanii Przeciwdziałania w Rodzinie. W tym roku organizatorzy zwrócili uwagę na problem dzieci w rodzinach, w której występuje przemoc, stąd też hasło Kampanii: Kochaj mnie. Też  jestem człowiekiem. Traktuj mnie tak, jak sam chciałbyś być traktowany”.Gościem specjalnym konferencji był Tomasza Majewski, psycholog i interwent Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia". - Celem spotkania jest zwiększenie świadomości profesjonalistów z Radomska, świadomości co to jest przemoc wobec dziecka, jak ją diagnozować oraz jakie działania podejmować by chronić dzieci przed przemocą - powiedział Tomasz Majewski.Oprócz wykładu Tomasz Majewski przeprowadził także zajęcia warsztatowe. Kampanii towarzyszyła wystawa prac plastycznych dzieci z radomszczańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i świetlic środowiskowych OWR: "Moja rodzina - nasze dzieci uczą się od nas".Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapowiada, że w przyszłym roku kampania będzie kontynuowana, a jej uczestnicy przyjrzą się portretowi sprawcy przemocy.  Zdjęcia dostępne są TUTAJ, a materiał z Telewizji NTL TUTAJ
Przeciw przemocy. Rusza II Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przeciw przemocy. Rusza II Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Po raz drugi w Radomsku zorganizowana zostanie Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Tegoroczna akcja ma uwrażliwić  radomszczan na sytuację dziecka w rodzinie z problemem przemocy. Organizatorem Kampanii jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pierwsza Radomszczańska Kampania Przeciwdziałania w Rodzinie zorganizowana została blisko dwa lata temu. Wtedy to zajmowano się problemem  przemocy wobec kobiet. W jej ramach odbyło się  m.in. forum środowisk kobiecych oraz konferencja ph. „Przerywamy milczenie”, gdzie z wykładem w Radomsku gościła Ewelina  Bazyluk, konsultant i interwent Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”.W tym roku organizatorzy chcą zwrócić uwagę na problem dzieci w rodzinach, w której występuje przemoc, stąd też hasło Kampanii: „KOCHAJ MNIE. Też  jestem człowiekiem. Traktuj mnie tak, jak sam chciałbyś być traktowany”.- W ramach Kampanii, którą  zaplanowano na 25 listopada, w Miejskim Domu Kultury, wysłuchamy  wykładu Tomasza Majewskiego o sytuacji dziecka w rodzinie z problemem przemocy oraz przeprowadzone zostaną zajęcia seminaryjno-warsztatowe „Portret dziecka krzywdzonego” – mówi o Kampanii, Elżbieta Chybalska z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prelegent, Tomasz Majewski jest psychologiem, terapeutą i certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest także członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”. Zajmuje się terapią osób doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych (depresja, lęki, problemy rodzinne, wydarzenia traumatyczne).
Zmiana godzin pracy Poradni Leczenia Uzależnień w Radomsku

Zmiana godzin pracy Poradni Leczenia Uzależnień w Radomsku

Poradnia Leczenia Uzależnień w Radomsku, informuje o zmianie godzin pracy. Harmonogram pracy Poradni Leczenia Uzależnień, ul. Przedborska 39/41poniedziałek 7:30 - 15:00 16:00 - 20:00 wtorek 7:30 - 20:00 środa 7:30 - 15:00 16:00 - 20:00 czwartek 7:30 - 15:00 16:00 - 20:00 piątek 7:30 - 15:00 16:00 - 20:00
Urodziny Klubu Abstynenckiego

Urodziny Klubu Abstynenckiego "Szansa"

12 października Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA zorganizował bal z okazji obchodów 28. rocznicy powstania Klubu. Uroczystość odbyła się w Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicy Piastowskiej 10 w Radomsku. Spotkanie rozpoczęło XVI Forum Trzeźwościowe przeprowadzone przez panią Violettę Wiśniewską na temat: Czy jestem wdzięczny za swoją trzeźwość chociaż wiem, że moja choroba jest nieuleczalna? Odbył się także miting otwarty AA, który poprowadziła grupa „Maciej”.W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu miasta oraz Miejskiej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. źródło: UM Radomsko
Coś dla ciała, coś dla ducha w Białym Brzegu

Coś dla ciała, coś dla ducha w Białym Brzegu

W dniach 27 – 28 sierpnia 2013 roku, w jeszcze wakacyjnych nastrojach odbył się VI  Zlot Radości, którego organizatorem był Klub Abstynencki „Można Inaczej” w Radomsku. Od pierwszego zlotu przyświeca nam idea  spędzania czasu na trzeźwo, integracji, zatrzymania się, przyjrzenia się sobie, spotkania z przyjaciółmi i poznania nowych osób. Było to kolejne zadanie realizowane przez Klub Abstynencki „Można Inaczej” realizowane ze środków własnych oraz  dotacji Urzędu Miasta Radomska.Biały Brzeg powitał nas lasem pełnym ciszy i spokoju. W piątek Zlot rozpoczęliśmy mityngiem otwartym, który poprowadzili członkowie wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Radomsku. W sobotę odbyły się warsztaty, które poprowadził Olek z Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Każdy mógł się wypowiedzieć i każdy był wysłuchany. W warsztatach uczestniczyli dorośli uczestnicy zlotu, natomiast dziećmi zaopiekowała się Daria. Prowadzący zajęcia porwał swoim wykładem wszystkich uczestników. Przedstawiał  alkoholizm jako chorobę całej rodziny w sposób niezwykle przystępny i trafiający w dusze. Były to informacje, o których część  osób wiedziała, ale zawsze warto to przypominać sobie, analizować. Można odpowiedzieć sobie: na jakim etapie zdrowienia jestem? Były to również niezwykle cenne informacje dla osób, które miały okazję pierwszy raz usłyszeć o chorobie alkoholowej jako chorobie całej rodziny.   Po warsztatach uczestniczyliśmy w Mszy Św., którą odprawił ks. Paweł Podeszwa z Parafii Św. Lamberta w Radomsku. A później bal pod gwiazdami, śpiewy i wspólna zabawa przy ognisku. Niedziela upłynęła na sportowo. Rozgrywki w koszykówkę, siatkówkę, zabawy na plaży nad Pilicą  wywołały wielkie sportowe emocje. Kolejny Zlot Radości zapisał się do historii, wyjeżdżaliśmy z nadzieją, że za rok spotkamy się znów. Dopisała w tym roku pogoda, nastroje i frekwencja. W Zlocie uczestniczyło ponad 70 osób. Każdy Zlot, pokazuje, że można fantastycznie spędzić czas na trzeźwo i wspominać później dając świadectwo w rodzinach i środowiskach, do których wracamy z wiarą, że można inaczej, że można na trzeźwo.               Z pogodą ducha i wdzięcznością za wspólnie spędzony czas  i do zobaczenia za rok.informacja Klubu Abstynenckiego "Można Inaczej".               
Indiański piknik w parku Świętojańskim

Indiański piknik w parku Świętojańskim

Indiański piknik z zespołem Catawba to przedostatni tego lata wakacyjny festyn. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kulturą indiańską 18 sierpnia na godzinę 16.00 do Parku Świętojańskiego.Jest to już kolejny wspólny projekt Miejskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Tego popołudnia park Świętojański zamieni się w prawdziwą wioskę indiańską zrekonstruowaną przez zespół Catawba. Grupa zaprezentuje tradycyjne tańce i pieśni indiańskie, oryginalne stroje szyte ze skóry na bazie surowców naturalnych i materiałów współczesnych. Pokaże stare tradycje indiańskie takich jak Kuchnia Indiańska, Ceremonie dymne i tradycje ustnego przekazu oraz Teatr Indiański. Będzie można także wziąć udział w warsztatach bębniarskich na djambach prowadzonych przez Tomasza Drozdka – perkusistę grającego m.in. w zespole Makabunda oraz współtwórcy muzyki dla Kabaretu Mumio. Dla dzieci dodatkowe atrakcje: zajęcia artystyczne, bański mydlane, kolorowe baloniki, warkoczyki, malowanie twarzy i warsztaty muzyczne.źródło: Urząd Miasta Radomska
Turniej tenisa ziemnego

Turniej tenisa ziemnego

15 sierpnia (czwartek) na kortach przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. L. Czarnego 22 odbędzie się turniej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.Celem imprezy jest propagowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu oraz wszechstronny rozwój.Zapisy na turniej do 14 sierpnia pod nr tel. 665 169 521. Turniej rozpocznie się o godzinie 10.00Zapraszają: MOSiR, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sponsorem nagród BNP PARIBAS.
Niedzielne popołudnie z Jamaro Drom

Niedzielne popołudnie z Jamaro Drom

Znany radomszczańskiej publiczności romski zespół "Jamaro Drom" wystąpił 28 lipca Miasteczku Ruchu Drogowego. Muzycy zaśpiewali największe przeboje muzyki romskiej oraz utwory z repertuaru muzyki popularnej. Przed koncertem odbyła się prezentacja spektaklu powstałego podczas warsztatów teatralnych pt. "Wędrówka z taborem". Koncertowi towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci: warsztaty kuglarskie i cyrkowe, zabawy plastyczne i sportowe, malowanie twarzy i tatuaży, zaplatanie warkoczyków, modelowanie baloników. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury w Radomsku, Miasto Radomsko, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.źródło: mdkradomsko.pl i radomsko24.pl
Z taborem po zdrowie

Z taborem po zdrowie" - koncert Jamaro Drom

Znany radomszczańskiej publiczności romski zespół "Jamaro Drom" wystąpi 28 lipca o godz. 16.00 w Miasteczku Ruchu Drogowego. Oprócz koncertu odbędzie się prezentacja spektaklu powstałego podczas warsztatów teatralnych pt. "Wędrówka z taborem". W programie zabawy cyrkowe dla dzieci i plastyczne, malowanie tatuaży.Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Aktywnie i sportowo dla młodych

Aktywnie i sportowo dla młodych

Od poniedziałku 15 lipca na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kościuszki 3a ruszyły zajęcia sportowe – treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek i piątek od godziny 16.30 do 18.30. Udział w zajęciach może wziąć każdy sympatyk piłki nożnej i rozwijać swoją pasję pod okiem profesjonalnego trenera. Treningi będą się odbywać do końca wakacji. Organizatorem zajęć jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miasto Radomsko, a zajęcia finansowane są z środków przeznaczonych na działania profilaktyczne.  
Piknik

Piknik "Wielorybie zdrowie"

W niedzielę 7 lipca na radomszczańskim "Wielorybku" odbył się piknik "Wielorybie zdrowie". Na festynie wystąpił zespół SVITLYCIA z Litwy. Choć impreza była przeznaczona głównie dla dzieci, to przyciągnęła też dużo osób dorosłych, którzy, w myśl głównej idei pikniku, dbali o swoje zdrowie poprzez korzystanie z różnego rodzaju urządzeń gimnastycznych zainstalowanych niedawno w pobliżu "Wielorybka". Na dzieci czekało mnóstwo kolorowych atrakcji - dziewczynki mogły zrobić sobie kolorowe warkoczyki, chłopcy pograć w piłkarzyki, ale zarówno jedni, jak i drudzy mogli wziąć udział w rozgrywkach sportowych (m.in. rzut do kosza czy turniej szachowy). Dzieci uzdolnione artystycznie miały możliwość pomalowania kolorowanek czy też namalowania czegoś z własnej inicjatywy.Koncert zespołu SVITLYCIA przyciągnął głównie dorosłych. Miło umilił czas wszystkim spędzającym niedzielne popołudnie. Muzycy zaprezentowali znane pieśni folklorystyczne - polskie, litewskie czy też ukraińskie.W organizację pikniku włączyła się Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku.źródło:radomsko24.pl
Plenerowa świetlica OWR

Plenerowa świetlica OWR

Od początku wakacji,  w parku Świętojańskim funkcjonuje "Plenerowa świetlica środowiskowa". Prowadzi ją Ośrodek Wspierania Rodziny. To już piąta edycja "Plenerowej świetlicy środowiskowej" OWR. Pierwsze dni pracy wskazują na to, że pomysł organizowania zabawy w parku Świętojańskim, okazał się po raz kolejny strzałem w dziesiątkę. Zajęcia prowadzone przez pedagogiczną kadrę Ośrodka, odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 10-14. Prawdziwe oblężenie przeżywa nowa trampolina. Będzie można z niej korzystać bezpłatnie w każdy wakacyjny poniedziałek, środę i piątek. Stoisko z malowaniem twarzy też nie narzeka na brak dzieci. Wychowawcy z OWR, z wielką ochotą  malują uśmiechnięte buźki dzieci w przeróżne kolorowe motywy.Oprócz tego dla dzieci przygotowano kącik malarski gdzie można malować kredkami, farbami, kredą.  Utworzono również miejsce, w którym można pograć w warcaby i inne gry planszowe. Oprócz tego dzieci grają w unihokej czy próbują swoich sił na macie sumo. Taka forma zagospodarowania czasu dla dzieci na placu zabaw w parku Świętojańskim przypadła również do gustu opiekunom najmłodszych. - Bardzo lubię tu przychodzić z moim wnuczkiem - mówi pani Beata, babcia siedmioletniego Jasia. - Tu na świeżym powietrzu, dzieci mają okazję wyszaleć się na całego. Mój wnuczek szczególnie upodobał sobie trampolinę. Będziemy z pewnością przychodzić tu codziennie - dodaje z uśmiechem.Tegoroczną nowością na "Plenerowej świetlicy" są chusty animacyjne. Chusty te prowokują dzieci, a także dorosłych do zabawy. Szczególną zaletą jest to, że dostarczają doznań wzrokowych, dotykowych i ruchowych oraz wszechstronnie stymulują rozwój dzieci. Przypomnijmy. Chusty animacyjne OWR zakupił dzięki wygranemu grantowi "Bank Dziecięcych Uśmiechów", Fundacji Banku Zachodniego.Od czwartku 4 lipca, na "Plenerowej świetlicy" zorganizowane zostaną warsztaty tańca breakdance na świeżym powietrzu. Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek i czwartek od godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy. Pracę "Plenerowej świetlicy" można śledzić na specjalnym fanpejdżu na Facebooku. Warto dać "lajka"!
Plac zabaw w każdej dzielnicy

Plac zabaw w każdej dzielnicy

Kolejna inwestycja w mieście tym razem posłuży dzieciom. Miasto już podpisało umowę na realizację nowego placu zabaw. Realizatorem inwestycji będzie firma DETAL. To już kolejna inwestycja realizowana przez radomszczańską firmę. DETAL wygrał przetarg nieograniczony, budowa pochłonie 78 901,40 zł brutto. Wykonawca ogrodzi teren u zbiegu ulic Rataja, Orzeszkowej oraz Nałkowskiej. Na placu zabaw znajdą się nowe urządzenia, takie jak huśtawka podwójna ze zwykłymi i kubełkowymi siedziskami, huśtawka typu bujak i równowagowa oraz piramida linowa i karuzela krzesełkowa. Wszystkie zamontowane urządzenia posiadać będą certyfikaty bezpieczeństwa lub zgodności z normami. Na placu zabaw oczywiście postawione zostaną ławki dla rodziców spoglądających na dzieci, jak i kosze na śmieci. Modernizacji ulegnie również aktualny stan nawierzchni w obrębie placu zabaw.- To już kolejny plac zabaw, który powstanie w mieście, tym razem na Bartodziejach. Dotychczas zrealizowano podobne inwestycje m.in. w Stobiecku Szlacheckim, Bogwidzowach, przy ul. Rolnej, czy ul. L. Czarnego. Jest to realizacja pomysłu „plac zabaw w każdej dzielnicy”, który zrodził się w trakcie pierwszej kadencji pani prezydent i jest kontynuowany – powiedziała nam Anna Jadachowska z Biura Prasowego radomszczańskiego magistratu.źródło:radomsko24.pl
Happening

Happening "Two(r)zyć mimo wszystko"

Happening "Two(r)zyć mimo wszystko", zaprezentowała w ramach Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki radomszczańska grupa "PaT", podczas XIX edycji Dni Radomska. Na scenie wystąpiły dwie utalentowane Natalie: Ćwiek i Stolarska. Cała grupa zaśpiewała na koniec piosenkę "Nie wracajmy jeszcze na ziemię". "Profilaktyka a Ty" to program mody na życie bez uzależnień, dobrych wiadomości i twórcza profilaktyka bez fikcji.
MKRPA zaprasza na działałania profilaktyczne ph.

MKRPA zaprasza na działałania profilaktyczne ph. "Wielorybie zdrowie"

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza na profilaktyczne wakacje.7 lipca, w godz. 16-20 zapraszamy na piknik "Wielorybie zdrowie". W programie koncert zespołu SVITLYCIA Z Litwy. Wiele artystycznych atrakcji dla dzieci! Kolorowe warkoczyki, wielkie bańki mydlane, zwierzątka z baloników, malowanie twarzy oraz karaoke!"Wielorybek" ul. Leszka Czarnego. Organizatorzy: MDK, MKRPA, MOSiR, CIM
Trwają badania USG dla dzieci

Trwają badania USG dla dzieci

Do 6 czerwca potrwają badania USG dla dzieci z Radomska. Specjalny ambulans  z ultrasonografem na pokładzie zaparkował pod Urzędem Miasta.Klinika na kołach Fundacji Ronalda McDonalda przebada w naszym mieście 120 dzieci, w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Bezbolesne badanie USG jest sposobem na upewnienie się, że rozwój dziecka przebiega prawidłowo.