Aktualności

Badanie wzroku u sześciolatków

Badanie wzroku u sześciolatków

W dniach 22 – 24 maja w radomszczańskich szkołach i przedszkolach pojawi się specjalista, który zbada wzrok wszystkich dzieciom sześcioletnim uczęszczającym do zerówek. Wyniki badań zostaną dostarczone rodzicom, którzy dzięki temu będą mogli szybciej rozpocząć ewentualne leczenie wzroku swoich dzieci.Program badania wzorku sześciolatków jest całkowicie finansowany przez Miasto Radomsko. Badanie jest bezpłatne.
Zapisz dziecko na badanie USG

Zapisz dziecko na badanie USG

Urząd Miasta oraz Fundacja Ronalda McDonalda  zapraszają dzieci na bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne badania ultrasonograficzne dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Badania odbędą się w dniach 4, 5 i  6 czerwca. Aby wziąć udział w badaniu USG należy zapisać dziecko, dzwoniąc pod numer 44 685 44 85, od 8.00 do 15.00. Zapisy będą przyjmowane od 7 do 14 maja w Urzędzie Miasta. Decyduje kolejność zgłoszeń.Udział w badaniu bez rejestracji nie jest możliwy. Liczba miejsc jest ograniczona. O wcześniejszym zakończeniu zapisów Urząd Miasta poinformuje w specjalnym komunikacie. Lekarze będą przyjmować w ambulansie Fundacji, który stanie pod Urzędem Miasta Radomsko.Więcej informacji na stronie www.frm.org.pl oraz na profilu Fundacji na Facebooku.Kontakt w Fundacji: Katarzyna Nowakowska, dyrektor wykonawczy Fundacji: katarzyna.nowakowska@frm.org.pl
Rusza druga edycja konkursu

Rusza druga edycja konkursu "Miłość z podbitym okiem"

Rusza II edycja ogólnopolskiego konkursu: „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie”, pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz.Celem konkursu „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie” jest wsparcie ofiar przemocy domowej, zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec niej oraz przełamywanie stereotypów na temat przemocy w rodzinie, która nadal jest w Polsce traktowana  jako tabu. Osoby, które doświadczyły przemocy od osób bliskich i poradziły sobie z problemem, zostały zaproszone do przedstawienia osobistego świadectwa w formie pracy pisemnej. Nadesłane na konkurs prace zostaną ocenione przez Kapitułę konkursu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a następnie opublikowane.Najlepszym sposobem zmotywowania do walki o siebie osoby, która znajduje się w błędnym kole przemocy i nie widzi z niego wyjścia, będą indywidualne doświadczenia byłych ofiar, które skutecznie zerwały z tzw. syndromem ofiary i znalazły drogi wyjścia. Świadectwa uczestników i uczestniczek konkursu posłużą za wskazówki dla innych, jak poradzić sobie z przemocą nie tylko fizyczną (w tym seksualną), ale również  psychiczną lub ekonomiczną. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób z całej Polski. Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie pracy konkursowej wraz danymi adresowymi i oświadczeniem o akceptacji regulaminu. Każda uczestniczka/uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę własnego autorstwa, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach. Prace przyjmowane będą w dowolnej formie literackiej (na przykład esej, opowiadanie, reportaż, felieton, wywiad, list itp.) o objętości do 3 stron formatu A4 w wersji papierowej lub do 5 tysięcy znaków w wersji elektronicznej. Uczestnicy/uczestniczki konkursu proszeni są o opisanie swoich przeżyć związanych z doświadczeniem przemocy domowej oraz sposobów i/lub metod  wyjścia z tej przemocy. Organizatorzy Konkursu na życzenie autorki/autora pracy mogą posługiwać się wyłącznie jej/jego ustalonym pseudonimem.Do pobrania: Regulamin konkursuOświadczenie
Klub Szansa zaprasza na dyżury specjalistów

Klub Szansa zaprasza na dyżury specjalistów

Jak co roku 25 marca przypada „Dzień Trzeźwości”. Tego dnia Klub Wzajemnej Pomocy „SZANSA” zaprasza mieszkańców miasta oraz okolicy do swojej siedziby przy ul. Jagiellońskiej 16 na dni otwarte. Od godz. 10.00 do 12.00 zorganizowano specjalny dyżur psychologów i terapeutów:Wioletta Wiśniewska - psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia, pedagog, Profilaktyki i Terapeuta uzależnienia od narkotyków Ewa Telecka- Spodymek – psycholog, psychoterapeuta uzależnień i współuzależnieniaAndrzej Proszowski – certyfikowany instruktor terapii uzależnień, przebyte szkolenie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Grzegorz Fryś – magister pedagogika terapeutyczna, przebyte szkolenie „ Psychologiczne aspekty pracy z osobą bezdomną i osobą w kryzysie życiowym”.źródło: UM Radomsko
Polityka dotycząca cookies

Polityka dotycząca cookies

Dla Państwa wygody ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb odwiedzających oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy i przechowywane w przeglądarce użytkownika.W przeglądarce internetowej można zmienić różne ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla używanych przez ten serwis plików cookies.
Profilaktyka w szkołach

Profilaktyka w szkołach

Trwają spotkania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Uzależnień z młodzieżą uczącą się w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. Tematyka spotkań dotyczy profilaktyki uzależnień ze specjalnym naciskiem na zjawisko dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych oraz zachowań, które mogą uzależniać, takich jak hazard czy zakupy.Ideą zajęć jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na te zjawiska oraz przybliżenie im konsekwencji uzależnienia czy też eksperymentowania z środkami psychoaktywnymi. Młodzież bardzo często uważa, że nikt nie ma prawa ingerować w ich życie, zakazywać im wielu rzeczy lub narzucać pewne zachowania. Istotne jednakże jest, aby posiadali niezbędną i prawdziwą wiedzę dotyczącą środków uzależniających, znali konsekwencje zdrowotne i psychologiczne uzależnienia. Dzięki temu będą mogli jednocześnie samodzielnie ale i świadomie podejmować bardzo ważne decyzje, które mogą zaważyć na całym ich życiu.Jeżeli któraś ze szkół chciałaby, aby takie zajęcia odbyły się na jej terenie, to jest to możliwe po ustaleniu terminu z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Uzależnień tel. 44 685 44 85.źródło: UM Radomsko
Przyznano środki na zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Przyznano środki na zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Rozdzielono środki dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez alkoholu.Zadania w zakresie pomocy społecznej:1. Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną):a) Łódzki Oddział Okręgowy PCK Oddział Rejonowy w Radomsku – kwota dotacji: 13.000 złb) CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej Okręg Radomsko – kwota dotacji: 14.000 zł2. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnościąa) Stowarzyszenie Centrum Pomocy PANACEUM – kwota dotacji 24.000 złZadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:1. Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych adresowanych do młodzieży gimnazjalneja) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec R-sko – kwota dotacji: 10.000 zł2. Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodzinya) Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA – kwota dotacji: 19.000 zł3. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez alkoholua) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec R-sko – kwota dotacji: 9.000 złb) Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy Radomsko - kwota dotacji: 15.000złc) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  – kwota dotacji: 16.000 złd) Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA - kwota dotacji: 3.000 złe) Stowarzyszenie Centrum Integracji Młodzieży Radomsko – kwota dotacji: 17.000 zł
Nowa świetlica środowiskowa w Radomsku już  funkcjonuje

Nowa świetlica środowiskowa w Radomsku już funkcjonuje

Dziś (11 lutego) uroczyście otwarto nową świetlicę środowiskową przy ul. Narutowicza 155 (Bartodzieje). Świetlica działa w ramach Ośrodka Wspierania Rodziny. Jest to już dziewiąta placówka wsparcia dziennego działająca w Radomsku. Uroczystość otwarcia rozpoczęła się o godz. 11.00. Wzięli w niej udział naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM pani Elżbieta Kurowska-Gierasimiuk, dyrektor MOSiR-u pan Arkadiusz Grzywna oraz ksiądz proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła Stanisław Kipigroch, wychowawcy pozostałych świetlic Ośrodka oraz oczywiście dzieci.W swoim przemówieniu z okazji otwarcia, kierownik Ośrodka Wspierania Rodziny, pan Sławomir Kotlicki podkreślił jak bardzo ważną rolę pełnią wszystkie świetlice środowiskowe w Radomsku. – Obecność świetlic środowiskowych na terenie miasta daje szansę na skuteczne oddziaływanie wychowawcze i psychospołeczne – mówił.Po części oficjalnej przyszedł czas na występ grupy breakdance Toxic Breakerz Crew. Skład ćwiczy i trenuje na jednej ze świetlic OWR, przy ul. Konopnickiej 4. Nowa świetlica została obdarowana dużą ilością prezentów od przybyłych  gości, którzy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Świetlica przeznaczona jest  dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat. Będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 17.00 (w okresie ferii od 10.00 do 14.00). Mieści się w budynkach Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Wychowawcą jest pani Joanna Kurzelewska. ZDJĘCIA Z OTWARCIA
Ukazał się informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Ukazał się informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie niniejszego Informatora.Niniejszym przedstawiamy Państwu zapowiadany Informator, mając nadzieję, że okaże się użyteczny przede wszystkim dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także dla służb lub osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.DO POBRANIA:Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Okładka informatora  
Ważny komunikat dla przedsiębiorców w sprawie sprzedaży alkoholu

Ważny komunikat dla przedsiębiorców w sprawie sprzedaży alkoholu

Przypominamy, że 31 stycznia mija termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Należy pamiętać, że przekroczenie tego terminu powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok  uchwalony

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok uchwalony

Na sesji  Rady Miasta (28 grudnia 2012r.) radni uchwalili  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.Cały program można przeczytać TUTAJ (format PDF).
Ruszyły konkursy  zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom

Ruszyły konkursy zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom

Organizacje pozarządowe do 31 stycznia mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków miasta na działania z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Jak informuje Urząd Miasta, zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczą działań na rzecz najuboższych i bezrobotnych, a także działań socjalno-pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.- Natomiast zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym odejmują działania realizujące programy profilaktyczne w placówkach oświatowych adresowanych do młodzieży gimnazjalnej; wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny; wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez alkoholu - informuje UM.Oferty wraz z załącznikami na realizację zadań publicznych należy składać do 31 stycznia w Biurze Podawczym UM. Załączniki dostępne TUTAJ
Żyć bezpiecznie z dala od używek

Żyć bezpiecznie z dala od używek

Dopalacze, alkohol, narkotyki i wirtualny świat to temat zajęć prowadzonych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Uzależnień Damiana Noremberga w radomszczańskich szkołach średnich. Pierwsze zajęcia odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcącym. Podczas spotkań, młodzież nie tylko dowiedziała się o zagrożeniach, które niesie za sobą eksperymentowanie z środkami uzależniającymi, poruszane zostały także tematy dotyczące przemocy domowej oraz uzależnienia od komputerów, czy gier. - Mamy wspaniałą młodzież, to inteligentni ludzie, którzy chcą wiedzieć więcej o świecie i zagrożeniach, zadają pytania, bardzo sensowne i świetnie prezentują swoje zdanie – mówi Damian Noremberg – chciałbym, aby we wszystkich szkołach, w których będę miał przyjemność prowadzić te zajęcia tak dobrze rozmawiało się z młodzieżą. Jednym z najważniejszych zagadnień poruszanych podczas zajęć jest odpowiedzialność, za siebie i drugiego człowieka. Młoda osoba podejmując decyzje o zażyciu jakiegoś środka uzależniającego – czasem podejmuje decyzję o swoim dalszym życiu, o karierze zawodowej itp. Warto znać wcześniej jej ciężar, właśnie po to, aby móc podjąć ją z pełną odpowiedzialnością.Damian Noremberg jest  również członkiem MKRPA. źródło:radomsko.pl
Znamy wyniki spartakiady

Znamy wyniki spartakiady

Dobiegła pierwsza runda spartakiady świetlic OWR. Zdrowa, sportowa rywalizacja trwała od 5 do 13 listopada.Teraz przyszedł czas na podsumowanie. I miejsce z dorobkiem 1625 punktów, zajęła świetlica z ul. Strażackiej 13. II miejsce 1388 punktów zdobyła świetlica z ul. Kościuszki 12a. III miejsce świetlica z ul. Św. Rozalii 36b - 1313 punktów. Na kolejnych miejscach uplasowały się świetlice z ulic: Konopnickiej 4 - 1225 punktów, Brzeźnickiej 149 - 1181, M. Dąbrowskiej 27 - 1056 oraz M. Reja 81 - 1004. Druga runda spartakiady odbędzie się  w kwietniu 2013 roku, a wielki finał zaplanowano na stadionie miejskim przy Brzeźnickiej w maju przyszłego roku.  FOTOGALERIA ZE SPARTAKIADY
Rusza spartakiada świetlic środowiskowych w Radomsku

Rusza spartakiada świetlic środowiskowych w Radomsku

Rzuty do kosza, do ściany punktowej czy kółkami ringo, to tylko niektóre z konkurencji spartakiady świetlic Ośrodka Wspierania Rodziny. Spartakiada podzielona jest na dwie rundy. Pierwsza z nich startuje już 5 listopada.Celem spartakiady, którą OWR organizuje wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, jest sportowa rywalizacja, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, a także integracja dzieci i młodzieży. W imprezie wezmą udział dziewczęta i chłopcy uczęszczający na zajęcia do świetlic środowiskowych. Wśród konkurencji znajdą się: rzuty do kosza, rzutki, rzuty woreczkami do maty i ściany punktowej oraz rzuty kółkami ringo do celu. W każdej konkurencji wystartuje po 5 osób. We wszystkich wymienionych grach i konkursach uczestnicy zdobywają  punkty. Suma zdobytych punktów decyduje o końcowej kolejności spartakiady.Za zajęcie miejsc I-III świetlice otrzymają puchary i pamiątkowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach otrzymają dyplomy za uczestnictwo oraz słodycze.  Druga runda spartakiady zaplanowana jest na styczeń 2013 roku. Harmonogram spartakiady:- 5 listopada - świetlica  z ul. Kościuszki 12a, początek o godz. 16.00- 6 listopada - ul. Reja 81, godz. 14.00- 7 listopada - ul. Konopnicka 4, godz. 15.00- 8 listopada - ul. św. Rozalii 36b, godz. 16.00- 9 listopada - ul.Brzeźnicka 149, godz 16.00- 12 listopada - ul. M. Dąbrowskiej 27, godz. 14.00- 13 listopada - ul. Strażacka 13, godz. 15.00
IV Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej Sympatyków Życia w Trzeźwości

IV Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej Sympatyków Życia w Trzeźwości

Od czterech już lat Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” w Radomsku promuje sportową rywalizację i świetną zabawę z udziałem zawodników i kibiców, dając tym samym przykład innym. Otwarty charakter rywalizacji podkreśla szeroką formułę funkcjonowania stowarzyszeń abstynenckich, a zarazem sprzyja integracji ze środowiskiem lokalnym. Nie inaczej zapewne będzie i tym razem. „Szansa” zaprasza bowiem na IV Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej „Sympatyków Życia w Trzeźwości” o Puchar Prezydenta Miasta Radomsko. Zawodnicy, kibice i sympatycy wyznaczyli sobie spotkanie i zapraszają wszystkich w dniu 28 października br. o godzinie 9.00, do Hali sportowej w Radomsku przy ulicy św.  Jadwigi Królowej 20.źródło: radomsko.pl
Zapaśnicza profilaktyka

Zapaśnicza profilaktyka

W najbliższą niedzielę  7 października, odbędzie się Otwarty Wojewódzki Turniej Kadetów oraz młodzieży szkolnej w zapasach pod hasłem „Profilaktyka – sport – radość”. Celem wydarzenia jest propagowanie sportu jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz podnoszenie poziomu sportowego zawodników.Zawody rozpoczną się  o godz. 9.00 w hali sportowej przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 4 w Radomsku. Organizatorami wydarzenia są: Miasto Radomsko, Łódzki Związek Zapaśniczy oraz Zapaśniczy Klub Sportowy „Radomsko”.za www.radomsko.pl
Telefon zaufania dla osób z uzależnieniami behawioralnymi

Telefon zaufania dla osób z uzależnieniami behawioralnymi

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił telefon zaufania dla osób cierpiących  z powodu uzależnień  behawioralnych oraz ich bliskim  - rodzinom, przyjaciołom, znajomym.Czym są uzależnienia behawioralne?Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się.Działalność telefonu obejmuje: - prowadzenie konsultacji telefonicznych dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich- rozwijanie i i udostępnianie bazy informacji o lokalnie działających specjalistach i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnychZadzwoń!801 889 880 Telefon Zaufania jest czynny codziennie, także w weekendy w godzinach 17.00 -22.00
Omawiano programy profilaktyczne Radomska na 2013 rok

Omawiano programy profilaktyczne Radomska na 2013 rok

W poniedziałek, 10 września w Urzędzie Miasta Radomska, odbyło się robocze spotkanie w sprawie programów profilaktycznych, które będą obowiązywały w 2013 roku. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień.Pełnomocnik ds. Uzależnień, Damian Noremberg zaprezentował założenia profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013, przeciwdziałania narkomanii dla miasta Radomska na lata 2013-2015 oraz program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar i świadków przemocy w latach 2013-2015.Celem tego spotkania było omówienie najważniejszych zapisów programów, a także propozycje dodatkowych problemów, które zdaniem specjalistów powinny jeszcze znaleźć się w programach.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klubów abstynenckich, Związku Harcerstwa Polskiego, Ośrodka Wspierania Rodziny oraz Straż Miejska i Policja, a także osoby reprezentujące poradnię terapii uzależnień.
Wakacyjna zabawa z profilaktyką

Wakacyjna zabawa z profilaktyką

Trzeci piknik profilaktyczny już za nami. Wczorajszą niedzielę dzieci z rodzicami spędzili pod hasłem „Wielorybie zdrowie – energia z natury” na placu przy ul. Leszka Czarnego, w pobliżu popularnego „Wielorybka”.Miasto Radomsko przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejskim Domem Kultury oraz Stowarzyszeniem Centrum Integracji Młodzieży przygotowało konkursy i zabawy dla dzieci oraz młodzieży. Nie zabrakło trampoliny, sumo, cymbergaja, popularnych piłkarzyków, czy gry w kosza i siatkówkę.Atrakcją było także malowanie twarzy oraz warsztaty plastyczne przygotowane przez wolontariuszy z Centrum Integracji Młodzieży, podczas których dzieci malowały i wyklejały swoje prace z użyciem produktów spożywczych: mąki, kaszy, kawy czy ryżu. Piękne, kolorowe obrazy można było podziwiać przez cały czas trwania pikniku obok stoiska stowarzyszenia.  Rozmawiano także o szkodliwości napojów energetycznych oraz o tym, jak zdrowo i ekologicznie żyło się w danych czasach. Uczestnicy zapoznali się także z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi dopalaczy, przemocy domowej oraz wspomnianych już napojów energetycznych.informacja pochodzi ze strony www.radomsko.pl/autor: AJ                              FOTOGALERIA  
Piknik profilaktyczny

Piknik profilaktyczny " Wielorybie zdrowie - energia z natury"

Miasto Radomsko, MOSiR, Centrum Integracji Młodzieży oraz MDK zapraszają 12 sierpnia na plac przy  ul. L.Czarnego (obok "wielorybka") na piknik profilaktyczny „Wielorybie zdrowie – energia z natury”. Początek o 15.00.Jak zapowiadają organizatorzy, głównym celem pikniku będzie promocja zdrowego stylu oraz aktywnego trybu  życia.  W programie przewidziano liczne  konkursy sportowe, zabawy dla dzieci (m.in. trampolina, sumo, cymbergaj). Będą także pogadanki na temat  napojów energetycznych, które są nadużywane nawet przez dzieci i młodzież. Piknikowi towarzyszyć będzie happening historyczny "Zadruga Wierczan".O godz. 18.00 rozpocznie się koncert zespołu JAR.