Aktualności

Wiedzą, że świat bez dopalaczy i narkotyków jest lepszy

Wiedzą, że świat bez dopalaczy i narkotyków jest lepszy

W ZSG nr 2 podsumowano konkurs dla gimnazjalistów pn. "Świat bez dopalaczy, narkotyków i substancji psychoaktywnych”.   Konkurs został zorganizowany w ramach Wojewódzkiej Kampanii  pt. „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” koordynowanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc. - Nasza szkoła jest placówką promującą zdrowie. W te działania wpisuje się doskonale akcja przeciw używkom. Konkurs realizujemy od ubiegłego roku i chcemy, aby wpisał się w kalendarz działań profilaktycznych realizowanych w całym mieście – mówi dyrektor ZSG nr 2 w Radomsku Ewa Krysiak-Ciszewska.
Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję "Człowiek szczęśliwy to człowiek trzeźwy"

Miasto Radomsko i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, zapraszają na konferencję "Człowiek szczęśliwy to człowiek trzeźwy". Wykład pt. "Jak wychować trzeźwego człowieka" wygłosi Jolanta Terlikowska, kierownik ds. rodziny i młodzieży Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konferencja już 7 czerwca, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Radomska. Zapraszamy!
Bieg trzeźwościowy z MKRPA

Bieg trzeźwościowy z MKRPA

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOSiR oraz Miasto Radomsko zapraszają na I Radomszczański Bieg Nocny „Trzeźwość – to zdrowy styl życia”. Bieg już w piątek 2 czerwca.   Celem biegu jest szeroko pojęta profilaktyka społeczna, promocja zdrowego, aktywnego i bezpiecznego stylu życia,  Popularyzacja biegania jako znakomitej formy spędzania czasu wolnego, rekreacji oraz sportowej rywalizacji. Trasa biegu (dystans ok. 2 km): „Wielorybek” – Leszka Czarnego – Jagiellońska – Piastowska – „Wielorybek”. Start o godz. 20.30 przy boisku wielofunkcyjnym na „Wielorybku”.  
Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję "Człowiek szczęśliwy to człowiek trzeźwy"

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Centrum Aktywności Społecznej, zapraszają na konferencję „Jak wychować trzeźwego człowieka”. Podczas konferencji wysłuchać będzie można wykładu Jolanty Terlikowskiej, kierownika do spraw rodziny i młodzieży Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konferencja odbędzie się 7 czerwca, o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta sala 104, ul. Tysiąclecia 5.
Dzień Trzeźwości z MKRPA i Szansą

Dzień Trzeźwości z MKRPA i Szansą

Nadużywanie alkoholu sprzyja utrwalaniu się bezrobocia, wzrostu przemocy, przestępczości, naruszeniu prawa i porządku publicznego, naruszeniu prawa przez nietrzeźwych kierowców, naruszenie prawa związane z obrotem alkoholem poprzez sprzedaż nieletnim i nietrzeźwym. O skutkach nadużywania alkoholu można by w tym miejscu pisać w nieskończoność.  
Klub Otwartych Drzwi

Klub Otwartych Drzwi

Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” oraz  Miejska Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku wychodzą ze specjalną ofertą do mieszkańców miasta Radomska w ramach Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości.W poniedziałek 10 kwietnia, w siedzibie stowarzyszenia „Szansa” przy ul. Jagiellońskiej 16, w godz. 10.00–20.00 członkowie stowarzyszenia oraz MKRPA, terapeuci, psycholog, osoba duchowna będą pełnić dyżury w ramach działania zatytułowanego „Klub otwartych drzwi”.Jest to okazja do zaprezentowania działalności stowarzyszenia „Szansa” jak również zwrócenie uwagi na problem wzrostu spożywanego alkoholu i zagrożeń z tego wynikających.W tym dniu będzie można :- zapoznać się ofertą pomocową klubu,- uzyskać informację na temat terapii uzależnienia od alkoholu,-otrzymać wszelkie informacje i materiały na temat placówek lecznictwa odwykowego,- uzyskać informacje o grupach samopomocowych,- porozmawiać z osobami z długoletnim stażem abstynencji o doświadczeniu z życia  będących w całkowitej trzeźwości- porozmawiać z osobą duchowną, która pomoże osobie  wychodzącej z uzależnienia, a szukającej odpowiedzi  o sens życia.Mamy nadzieję, że ten dzień stanie się ważnym elementem promocji ruchu abstynenckiego i propagowania idei trzeźwości jako normy społecznie akcentowanej.Jest to również moment na refleksję, stworzenie okazji do głębszego zastanowienia się nad tym, jaką rolę alkohol odgrywa w naszym życiu.W siedzibie stowarzyszenia dyżurować będą psycholodzy, specjaliści terapii uzależnień oraz osoby znające problem uzależnienia.
Rusza kampania

Rusza kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

Wzorem lat ubiegłych w Radomsku, rusza kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”. „Zachowaj trzeźwy umysł” jest to ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Materiały kampanii wkrótce za pośrednictwem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trafią do radomszczańskich szkół podstawowych i zespołów szkolno – gimnazjalnych.  
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 20 lutego do 26 lutego, "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Akcja została podjęta, by przypomnieć o cierpieniu ofiar i potrzebie ochrony ich interesów, konieczności niesienia im pomocy.  Akcja ma charakter głownie edukacyjny, a jednym z jej podstawowych celów ma być poinformowanie  społeczeństwa  o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym  oraz istnieniu szerokiego kręgu  podmiotów mogących udzielić im pomocy. Osoby pokrzywdzone przestępstwami,  mogą zgłaszać się do siedziby Prokuratury Rejonowej w Radomsku, przy ul. Tysiąclecia 3, gdzie w dniach 20 do 24 lutego br. (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00-15.00, dyżurować będą wyznaczeni prokuratorzy, którzy udzielać będą bezpłatnych porad prawnych w tym zakresie. 
O szkodliwości spożywania alkoholu z młodzieżą

O szkodliwości spożywania alkoholu z młodzieżą

Powszechnie uważa się, że skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznanych za dolegliwe społecznie. Kierując się tym przesłaniem 8 lutego, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzili pogadankę dotyczącą szkodliwości spożywania napojów alkoholowych dla młodzieży z bursy szkolnej w Radomsku. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób.  Członkom MKRPA towarzyszyli policjanci z Rewiru Dzielnicowych KPP Radomsko.
Komunikat dotyczący Poradni Telefonicznej

Komunikat dotyczący Poradni Telefonicznej "Niebieskiej Linii" 22 668-70-00

Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferujemy pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.
MKRPA podczas

MKRPA podczas "Tygodnia Walki z Nałogami" w ZSG nr 7

W poniedziałek 28 listopada, na zaproszenie ZSG nr 7 w Radomsku, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uczestniczyli w "Tygodniu Walki z Nałogami". Celem akcji jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży, szczególnie w trudnym wieku dorastania. Podczas godzinnej prelekcji, członkowie MKRPA w Radomsku, uświadamiali uczniom jakie zagrożenia wynikają z różnego rodzaju uzależnień, także od alkoholu. 
Piłkarskie zmagania sympatyków życia w trzeźwości

Piłkarskie zmagania sympatyków życia w trzeźwości

Już po raz ósmy Sympatycy Życia w Trzeźwości zmagali się w Otwartym Halowym Turnieju Piłki Nożnej. Turniej rozgrywany był w hali ZSG nr 7 w niedzielę 20 listopada. Turniej zorganizował Klub Wzajemnej Pomocy "Szansa" przy współudziale Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku. W zawodach wystartowało siedem zespołów: Viola Brzeziny, WOPR Radomsko, Szansa Radomsko, Tatusiowie, Gold Car, Policja Radomsko oraz Opoka Opoczno. W meczu o 3. miejsce drużyna Gold Car wygrała z Policją Radomsko 1:0. W finale zmierzyły się drużyny Szansy Radomsko i Violi Brzeziny. Po zaciętym finale lepsi okazali się zawodnicy z Brzezin wygrywając całe spotkanie 3:0. Nagrody zawodnikom wręczali członkowie Stowarzyszenia Szansa z prezes Anną Kopeć na czele, wicedyrektor ZSG nr 7 Radosław Bartnik i Małgorzata Kańska-Kipigroch, wiceprezydent Radomska,   Organizator turnieju, Klub Wzajemnej Pomocy "Szansa", realizuje m.in. programy z zakresu profilaktyki uzależnień. Jak widać, działalność klubu nie ogranicza się tylko do pomocy i mityngów, ale również polega na zapewnieniu możliwości aktywnego spędzania czasu.W przygotowanie tegorocznej edycji Turnieju włączył się również Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.Film z turnieju w tym miejscu
Tydzień Mediacji w Radomsku

Tydzień Mediacji w Radomsku

Wzorem lat ubiegłych w Polsce odbędzie się kolejna (szósta) edycja działań na rzecz promowania mediacji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji, organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z siecią koordynatorów ds. mediacji oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi m.in. środowiska mediatorów, adwokatury, notariatu, radców prawnych, komorników, kuratorów sądowych oraz polskie więziennictwo.  W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 17-22 października 2016 roku. Jednocześnie do włączenia się w tę inicjatywę Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło również polską Policję.  Radomszczańscy policjanci będą pełnili dodatkowe dyżury telefoniczne pod nr tel. 44 685 28 84  lub 44 685 28 73. Ponadto, będą wraz z innymi specjalistami pełnili dyżur w Sądzie Rejonowym w Radomsku.   Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się na propagowaniu inicjatyw lokalnych, włączeniu lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji i sędziów, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, wymiarem sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości. Obchody będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji".  Odpowiadając na zaproszenie ministerstwa oraz Komendanta Głównego Policji, policjanci z województwa łódzkiego będą udzielać informacji na temat postępowania mediacyjnego w ramach wspólnych dyżurów z przedstawicielami sądów, prokuratur i mediatorów, jak również podczas dyżurów pełnionych w trakcie Tygodnia Mediacji w siedzibach Komend Powiatowych/Miejskich Policji naszego województwa. Mediację można najprościej określić jako sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów, które powstały w wyniku przestępstwa czy wykroczenia, na drodze porozumienia się pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego z pomocą neutralnego mediatora. Mediator musi być zatem osobą bezstronną, która jest gwarantem, że pomiędzy ofiarą a sprawcą zostanie zachowana swoista równowaga sił, zapewniającą jednocześnie przestrzeganie w pełni ich praw i ochronę godności.
Bieg na orientację z edukacją w tle

Bieg na orientację z edukacją w tle

Pierwsze Liceum Ogólnokształcące zorganizowało spotkanie z ekspertami, którzy opowiedzieli młodzieży jak radzić sobie z różnymi rodzajami przemocy. Panel dyskusyjny był integralną częścią tegorocznego biegu na orientację poświęconemu tematyce związanej z szeroko pojętą przemocą, jaki odbędzie się w przyszłym tygodniu w miejscowości Podświerk.  Jak wyjaśnia Bożena Ujma z I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, szkolne biegi na orientację od wielu lat stanowią tradycję liceum. Impreza przeznaczona jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu radomszczańskiego oraz nie jest ukierunkowana wyłącznie na sport. Organizatorzy stawiają na wątek edukacyjny, a każda poprzednia edycja miała swą myśl przewodnią. W tym roku edukacyjna część biegu poświęcona jest przemocy, zdrowiu oraz pierwszej pomocy.- Staramy się zwrócić uwagę na aktualne zagadnienia, z którymi borykamy się na co dzień. W tym roku zdecydowaliśmy, że będzie to szeroko rozumiana przemoc. Możemy spotkać się z nią niestety np. w domu, szkole czy innych miejscach. Chcemy zachęcić młodzież do rozmowy na ten temat. Informacje uzyskane od przedstawicieli m.in. policji, prokuratury, poradni psychologicznej czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z pewnością będą pomocne – wyjaśnia organizatorka biegu na orientację, Bożena Ujma.
Rocznica klubu Szansa i Forum Trzeźwościowe

Rocznica klubu Szansa i Forum Trzeźwościowe

Klub Wzajemnej Pomocy "SZANSA" Radomsko oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, zapraszają  na obchody XXXI rocznicy powstania Stowarzyszenia i Forum Trzeźwościowe. Uroczystości zaplanowano 17 września, o godz. 16.00, w ZSG nr 6 przy ul. Makuszyńskiego 25.Program:godz. 16.00 XIX Forum Trzeźwościowe poprowadzi Instruktor Terapii Uzależnień pani Elżbieta Skrzymowska z Stowarzyszenia "Granica" Łódzkie Centrum Pomocy Bliźniemugodz. 17.00 Miting OtwartyZabawa taneczna gra oczywiście zespół "FENIX "
Akcja

Akcja "Trzeźwo do celu" podsumowana

„Trzeźwo do celu” – to hasło akcji profilaktycznej, która w sierpniowe poniedziałki trwała w Radomsku, a polegała na sprawdzaniu trzeźwości kierowców. W środę7 września, w Urzędzie Miasta w obecności prezydenta Jarosława Ferenca podsumowano akcję. Akcja „Trzeźwo do celu” była prowadzona w cztery sierpniowe poniedziałki (za wyjątkiem poniedziałku 15 sierpnia). Do akcji włączyły się działające w Radomsku kluby abstynenckie "Szansa", "Można Inaczej" i "Carpe diem".Głównym celem akcji było uświadamianie kierowców o zagrożeniu jakie niesie ze sobą jazda na podwójnym gazie. Kontrole odbywały się w godzinach porannych w różnych punktach miasta. Wręczano wówczas kontrolowanym trzeźwym kierowcom, ulotki z informacjami o zakresie działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stowarzyszeń abstynenckich, a także breloki z napisem „Prowadzę jestem trzeźwy”. 
Ruszyła akcja Trzeźwo do celu

Ruszyła akcja Trzeźwo do celu

Inauguracja akcji miała miejsce 1 sierpnia 2016 r.,  pod I Liceum Ogólnokształcącym  w Radomsku, gdzie policjanci wraz z przedstawicielami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz stowarzyszeniami abstynenckimi przeprowadzali kontrolę trzeźwości oraz wręczali ulotki informacyjne. Akcja „Trzeźwo do celu” będzie prowadzona w sierpniowe poniedziałki. Jej głównym celem jest uświadamianie kierowców o zagrożeniu jakie niesie ze sobą jazda na podwójnym gazie. Kontrole będą odbywały się w godzinach porannych w różnych punktach miasta. Jak zauważyli przedstawiciele MKRPA, statystyki nie napawają optymizmem. Inicjacja alkoholowa odbywa się w coraz niższym wieku oraz rośnie odsetek uzależnionych od alkoholu kobiet, a alkohol bardzo często gości w naszym codziennym życiu. Wszystko to przekłada się na większą tolerancję dla osób, które wypiją jedno piwo i wsiadają za kółko.- Chcemy propagować wstrzemięźliwość alkoholową. Jeżeli chodzi o kierowców, to jest to oczywiste, że trzeba robić wszystko by nie prowadzili po spożyciu alkoholu. Prowadzi to do tragedii rodzinnych i nie tylko. Chcemy też pokazać, że w naszym mieście działają stowarzyszenia, które udzielają pomocy osobom uzależnionym. Chcemy informować mieszkańców i kierowców, gdzie można zgłosić się po pomoc. Często jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś z naszych bliskich może być uzależniony od alkoholu – wyjaśnia Rafał Dębski z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Rusza akcja MKRPA Radomsko

Rusza akcja MKRPA Radomsko "Trzeźwo do celu"

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku we współpracy z Urzędem Miasta Radomsko, policją oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz trzeźwości w Radomsku: Klubem Wzajemnej Pomocy „Szansa”, Klubem Abstynenckim „Można Inaczej", Radomszczańskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich CARPE DIEM" w sierpniu, który jest miesiącem trzeźwości, podejmują wspólne działania pod hasłem „TRZEŹWO  DO  CELU".  Akcja jest wynikiem spotkań z inicjatywy MKRPA w celu nawiązania współpracy z radomszczańskimi stowarzyszeniami abstynenckimi działającymi w Radomsku. Działania obejmują:- udział przedstawicieli MKRPA i stowarzyszeń w kontrolach trzeźwości prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji w poniedziałki w sierpniu 2016.- wręczanie kierowcom  wspólnie opracowanej ulotki z informacjami o zakresie działań MKRPA i stowarzyszeń oraz danymi kontaktowymi, a także  breloków  (ulotki zostaną wykorzystane w kolejnych przedsięwzięciach np. 10 września 2016 roku,  podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych oraz rozwieszone będą plakaty na terenie miasta Radomska).Kampania informacyjno – edukacyjna  ma na  celu integrację instytucji i organizacji radomszczańskich działających na rzecz trzeźwości oraz podniesienie świadomości społeczeństwa, że każdego dnia możemy spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę, który stanowi śmiertelne zagrożenie. Pijani kierowcy przewożą swoich najbliższych: żony, dzieci, przyjaciół, ale zagrażają również wszystkim znajdującym się na drodze - innym kierowcom, pieszym. Reagujmy, gdy ktoś pod wpływem alkoholu zbliża się do samochodu.  Każdego dnia możesz spotkać pijanego kierowcę! Reaguj!" 
Świętojański Rajd Rowerowy

Świętojański Rajd Rowerowy

Klub Wzajemnej Pomocy „SZANSA” Radomsko z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Radomsku oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po raz kolejny zapraszają na Świętojański Rajd Rowerowy.Celem rajdu jest promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od wszelakich nałogów. Start rajdu przewidziany o godz. 9.00, w sobotę 11 czerwca, sprzed Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Uczestnicy do pokonania mają trasę 18 km. Docelowym miejscem  dotarcia  jest  stanica  WOPR na Zakrzówku Szlacheckim. Na miejscu dla uczestników, przewidziany jest turniej piłki siatkowej wyścigi kajakowe, tenis ziemny, kurs pierwszej pomocy,  który przeprowadzony będzie przez kierownika stanicy pana Stanisława Kempińskiego oraz pieczenie kiełbasek poczęstunek ciasto i napoje.
Rozstrzygnięcie konkursu w ZSG nr 2:

Rozstrzygnięcie konkursu w ZSG nr 2: "Świat bez dopalaczy"

11 prac napłynęło na ogłoszony przez Zespół Szkolno - Gimnazjalny nr 2 w Radomsku, konkurs "Świat bez dopalaczy, narkotyków i substancji psychoaktywnych". Konkurs uroczyście podsumowano w siedzibie szkoły, w poniedziałek 6 czerwca. - Myślę, że najskuteczniejszym sposobem walki z dopalaczami, jest umiejętne zarządzanie sukcesem i talentem młodych ludzi. Wymaga ono bardzo dużego wysiłku i pokazywania, że wszystko może przyjść własnymi siłami i pracą, a nie dzięki substancjom psychoaktywnym. Jeżeli pokażemy młodym ludziom, jak prawidłowo budować relacje, uczucia, pewność siebie, jak właściwie odstresować się, jak wypełnić wolny czas, nie będą sięgać z nudów po dopalacze i alkohol - mówiła podczas wręczenia nagród Ewa Krysiak – Ciszewska, dyrektor ZSG nr 2. Młodzież szkolna mogła także wysłuchać wykładu, Bogdana Szymczyka z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat szkodliwego wpływu dopalaczy na organizm człowieka, a także informacji o konsekwencji prawnych wynikających z posiadania tych substancji psychoaktywnych. O tym opowiedziała st. sierż. sztab. Agnieszka Kropisz z KPP Radomsko. - Bardzo się cieszę, że szkoły podejmują takie fajne działania jak dziś. Przedsięwzięcia, które pokazują, że można żyć inaczej, nie w świecie dopalaczy i narkotyków, ponieważ psują nam całkowicie życie - zauważa policjantka. Dzięki uprzejmości PSSE w Radomsku, młodzież miała również możliwość przetestowania alkogogli i narkogogli.Laureaci międzygimnazjalnego konkursu:I miejsce: Żaneta Zakrzewska – Publiczne Gimnazjum nr 3, opiekun Tomasz MazurII miejsce: Jakub Margoła – Publiczne Gimnazjum nr 6, opiekun Marta MargołaIII miejsce: Adrian Kołodziejczyk – Publiczne Gimnazjum nr 3, opiekun Tomasz MazurDyplomy za udział w konkursie otrzymali: Sara Bojarska, Katarzyna Nalepa, Natalia Walaszczyk, Ewelina Pabich, Kacper Chrzanowski, Julia Gorzędowska, Marlena Spadło oraz Patrycja Miara. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent miasta Jarosław Ferenc. 
Apel o trzeźwość w Dniu Dziecka

Apel o trzeźwość w Dniu Dziecka

1 czerwca to nie tylko Międzynarodowy Dzień Dziecka. W Polsce, na mocy uchwały Sejmu z dnia 24 maja 2006 roku to także Dzień bez Alkoholu. Apel o abstynencję w tym dniu wystosowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku.W uchwale Sejmu RP czytamy: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na szczególną wymowę Międzynarodowy Dnia Dziecka wzywa Rząd oraz jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia wszelkich działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmniejszenia dostępności do alkoholu w dniu 1 czerwca. Zwracamy się do przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyszynku i sprzedaży napojów alkoholowych do powstrzymania się od sprzedaży i podawania alkoholu w tym dniu. Wzywamy wszystkich Polaków do powstrzymania się w tym dniu od picia napojów alkoholowych. Radość i szczęście naszych dzieci to najważniejsza z idei, o której winniśmy pamiętać zawsze, a szczególnie w Międzynarodowym Dniu Dziecka.O Dniu Dziecka wiedzą wszyscy, ale nie wszyscy pamiętają, że 1 czerwca przypada też dzień bez alkoholu. Niestety, coraz częściej alkohol i dzieci idą ze sobą w parze. Po procenty sięgają coraz młodsi, bo niejednokrotnie brakuje im opieki dorosłych. Ale czasami lepiej, żeby dorośli dziećmi się nie opiekowali, bo sami po alkoholu wymagają opieki.Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku zachęca  do powstrzymania się od spożywania napojów alkoholowych  w tym dniu.- Chociaż inicjatywa "Międzynarodowego Dnia Dziecka - dnia bez alkoholu" ma charakter symboliczny, jest ona okazją do promocji zdrowego modelu rodziny, aktywnego spędzania wolnego czasu, szerzenia idei dotyczącej radości i szczęścia własnych dzieci oraz zwrócenia uwagi dorosłych na zagrożenia dotyczące dzieci i młodzieży, dotarcia z informacją o możliwościach pomocy dla dzieci i rodziców – mówi Elżbieta Chybalska, przewodnicząca MKRPA w Radomsku.Niestety wszystkie te problemy nie pozostają bez wpływu na dziecięcą psychikę. Ogromna samotność w takim codziennym przeżywaniu świata. Nie mogą liczyć na to, że mama pomoże w odrabianiu lekcji, że mama wytłumaczy, zajmie się, ugotuje obiad. Są zdani na siebie i uczą się tego, co daje ulica.- Niech dzieci w dniu swego święta nie widzą osób spożywających alkohol oraz niech nie doświadczają skutków spożycia alkoholu przez dorosłych. Niech dla naszych dzieci będzie to dzień radości i samych miłych przeżyć. Zwracamy się do wszystkich osób i instytucji, w tym zwłaszcza jednostek samorządowych, aby organizując Dzień Dziecka zechcieli przyłączyć się do naszej prośby, zawartej w niniejszym apelu – dodaje przewodnicząca MKRPA.